Simptomi neispravnog senzora temperature motora

Kada je u pitanju ispravnost u radu motora, veoma važan deo jesu i takozvani senzori merenja temperature rada motora, te će u nastavku teksta biti više reči o njihovoj nameni, kao i o baš i najčešćim uzrocima kvarova i kako iste i jeste najbolje sanirati.

Počećemo sa tim šta je senzor temperature rada motora i koja je njegova uloga.

Šta je to senzor temperature rada motora i čemu on zapravo služi?

Pre svega je važno da se naglasi da se senzori temperature motora ugrađuju kako bi mogao da se na osnovu merenja pregrejaniosti ili prevelikog rahlađenja motora, proceni njegov rad, te da se na jedan indirektan način i utvrdi da li postoji problem u radu motora.

Savremena auto industrija, razvila je jedan elektronski sistem senzora koji je poznat i kao ECM – Engine Controll Module, koji podrazumeva da se preko dobijenih signala koji dolaze sa senzora rada motora koji meri temperaturu, i lako proceni temperatura motora i da se izvrši jedno jasno i preusmeravanje upravljanja vozilom, te jednostavnije rečeno da se smanji brzina ili da se ona poveća.

Kada su u pitanju vrste senzora koje se ugrađuju sa oviom ciljem, oni su svi tesno povezani, ali su oni da se kaže osnovni senzori – senzor temperature rashladne tečnosti u motoru; senzor koji meri temperaturu vazduha u izduvnoj cevi; senzor koji meri temperaturu u izduvnoj cevi, kao i senzori temperature goriva i ulja u motoru.

Sa aspekta fizike i mehanike, sve ove vrste senzora rade na principu temperaturno izmenjivih otpornika, i nazivaju se i termistori, pa se oni dele na one koji imaju negativan i one koji imaju pozitivan temperaturni koeficijent.

Sama kontrola temperature motora je vrlo važan faktor kako bi se sam motor što duže održao u ispravnom tj u voznom stanju, te je kvar na senzoru i netačni podaci koje on pokazuje, zapravo vrlo ozbiljan problem, jer može da dođe do dva osnovna kvara – pregrevanja motora ili njegovog nedovoljnog zagrevanja.

Na primer, dešava se da se indikator temperature pokvari, te da se on nalazi u takozvanoj „plavoj zoni“ i ne pokazuje da se motor pregrejao, a vidi se da ispod haube izbija vodena para, i da je motor „prokuvao“.

Sada ćemo se pozabaviti mogućim kvarovima i posledicama.

Kvar na senzoru temperature motora i moguće posledice

Kada je u pitanju kvar na senzoru temperature motora, odmah treba da se razgraniče dve vrlo različite mogućnosti, koje se dešavaju neiskusnim vozačima, a koje imaju i različite posledice, u prvom slučaju lakše i pre svega neugodne po vozače, a u drugom slučaju predstavljaju ozbiljan tehnički poroblem koji ugrožava i sigurnost u vožnji.

Prva stvar jeste da se desi da indikator merenja temperature otkaže, a da je i merač ispravan i da nema baš nikakvih problema sa radom motora, što svakako jeste i bolja i lakša opcija za vozače.

No, ako se desi da se senzor temperature pokvari i otkaže, to jeste dosta ozbiljniji problem, jer tada elektronika kojan jaste namenjena da se prevenira veća šteta ne vrši svoju funkciju, i onda je generisanje signala koji bi trebalo da spreče veći problem isključeno.

Pre svega je u nekim ovakvim situacijama najbolje da se isključi motor i da se sačeka da se on sasvim „ohladi“, te da se jednostavno senzor ručno priključi na otpornik od sto oma, i da se motor opet startuje.

Ako pravilno radi merač temperature, on će nakon paljenja motora da pokaže temperaturu od devedeset stepeni, ali ako ne radi kako treba on neće pokazati ili nikakvu promenu ili će da pak pokaže neku neispravnu vrednost, i to je signal da je došlo do kvara na senzoru i da je potrebno da se on zameni ili da se popravi.

Vrlo je verovatno da se uzrok kvara u radu senzora temperature motora nalazi u nekom od više spojeva u pomenutom električnom polju, pa je stoga i isključen ispravan rad senzora i prikazani su pogrešni podaci iz režima koji je sasvim invalidan odnosno nevažeći.

U daljem delu teksta ćete saznati koji su najvažniji pokazatelji kvara.

Koji su najvažniji pokazatelji odnosno simptomi kvara senzora temperature motora?

Generalno gledano, smatra se da je pomenuti senzor dosta i tačan i stabilan kao uređaj, jer je jednostavno dizajniran i ima neke zaista bazalne funkcije, ali su neki od standardnih parametara koji ukazuju da je najzad i najverovatnije došlo do kvara na senzoru temperature motora sledeći:

– dolazi do povećanja brzine rada motora i kada je on u „praznom hodu“;

– senzor koji je u kvaru, može da uzrokuje do nastanka vibracija u radu motora i „pucanja poput detonacija“;

– teško je pokrenuti motor koji je pregrejan, a to pokvaren senzor temperature nije u stanju da prikaže;

– dolazi do lakog pregrevanja motora, koje se može fizički primetiti izbijanjem pare ispod haube;

– dolazi do povećane potrošnje goriva.

Kako se može postupiti u slučaju kvara senzora temperature motora pre odlaska u servis?

Mada je sam problem u kvaru senzora temperature motora, mnogo ozbiljniji nego što na prvi pogled i zvuči i izgleda, te se ne preporučuje da sami vozači vrše bilo kakvu „dijagnostiku i popravku“, već da stvar prepuste iskusnim serviserima, ipak je moguće da se kod baš ovakvih situacija sprovede nekoliko važnih koraka.

Naime, poželjno je da se proveri da nije možda došlo do prekida u „ožičenju“ zatvorenog kruga termistora, pa je ako je to kvar potrebno ponovo povezati krug; ako je možda došlo do oksidacije treba da se očisti kontakt i da se prethodno naravno isključi napajanje; kada ništa od navedenog ne može da pomogne svakako je sumnja na kvar dovoljna da se ode u najbliži servis i da se izvrši zamena senzora temperature motora koji je otkazao ili je pokvaren.

Principi servisiranja i zamene pokvarenog senzora temperature motora i cena postupka

Osnovna je preporuka da se sa svakom proverom rada motora i/ili njegovim remontom, obavezno izvrši i provera senzora temperature rada motora, te da se ne sme prevideti važnost ispravnog rada ovog uređaja.

Naime, problem jeste u tome što je i sam senzor i indikator temperature rada motora svakako jako sklon da se pohaba i da prestane da funkcioniše pravilno, te to može da dovede najčešće do pregrevanja motora i ne može da pomogne sistem hlađenja koji je takođe jedan od važnih elemenata u elektronici savremenog rada motora.

Bitno je da se pored popravke motora koji je svakako pretrpeo oštećenja zbog kvara indikatora i senzora temperature, sasvim promeniti i sam elektronski indikator, jer u suprotnom nema nikakve garancije da se čitav motor opet neće sasvim uništiti.

Same cene servisa i zamene senzora temperature rada motora su prosečne i pre svega su zavisne od modela automobila odnosno od tipa motornog agregata, pa je generalno bolje da se novac pak i uloži u novi i dobar senzor temperature, nego da se rizikuje da dođe do kvara i/ili do otkazivanja samog motora u celini.

U tom slučaju bi se morao automobil slati na kompletan remont, kada se isplati kupiti neki drugi polovan ili novi automobil, jer cena drastično biva multiplicirana.

Pravilo je da su u današnje vreme svi modeli vozila renomiranih proizvođača, opremljeni zaista odličnim sistemom senzora i o tome se posebno vodi računa i kada je u pitanju konkurentnost na tržištu, ali se i uprkos svemu tome kvarovi senzora temperature rada motora dešavaju i na onim i najnovijim modelima kao i na starim polovnim automobilima, i važno je znati da se oni na neki način na vreme prepoznaju kako problem ne bi bio veći.

Upravo zato jeste i namenjena čuvena metoda „samodijagnostike“, jer kvar ovog senzora temperature rada motora, direktno može da ugrozi rad čitavog motora i da dovede do kvara samog vozila, kao i da u velikoj meri direktno ugrozi bezbednost, pa i sam život vozača.

To bi bilo sve o ovom temu, nadamo se da su vam korisne bile informacije.

Loading...