Plivajući zamajac – šta je, čemu služi, simptomi kvara, cena

Mnogi vozači nisu najsigurniji šta predstavlja plivajući zamajac i čemu on zapravo služi, te će u nastavku teksta biti pojašnjene neke osnovne karakteristike ovog dela automobila, kao i njegovi najčešći kvarovi, i cena popravke kao i cena samog plivajućeg zamajca.

Šta je to plivajući zamajac?

Dakle, plivajući zamajac ima osnovnu ulogu da sačuva takozvanu rotacionu energiju, jer sklop plivajućeg zamajca ima dosta veliku rotacionu inerciju, odnosno silu rotacije koja je nastala spajanjem diskova koji su velike mase, i kojih ima dva, a između njih se nalaze dve opruge koje su postavljene radijalno, i sve se to stručno naziva „Duall Mass Flywheel“.

Važno je da se pojasni da sama pomsebi konstrukcija plivajućeg zamajca kao takva, ima ulogu da spreči dinamske udare pri startovanju vozila te i da smanji vibracije nkoje nastaju prilikom rada i startovanja motora, a kada dođe do nagle promene u broju obrtaja od strane radilice motora.

Poznavaoci automobila znaju da je zapravo plivajući zamajac (odnosno stručnije rečeno zamajac podeljene mase), pre svega iskonstruisan kako bi se ujednačio i uravnotežio rad dizel motora, te i da bi samo opterećenje menjača bilo u znatnoj meri smanjeno.

Veoma je stoga važno da se poznaju iosnovne karakteristike ovog dela automobila, kako bi se izbegla situacija da se posebno pri kupovini polovnih dizel automobila, desi da je ugrađen ne zamajac podeljene mase, nego neki obični zamajac koji je samo prepravljen kako bi mogao da radi.

Važno je da se naravno pre kupovine polovnog automobila, obrati svaki vozač dobrom i najbolje ovlašćenom servisu, i kome se jasno može utvrditi da li je plivajući zamajac dotrajao ili da li dobro radi, odnosno da li je on u trenutku kupovine vozila ispravan ili nije, ali ono što nikako ni serviser sa sigurnoišću ne može da kaže, jeste baš koliko će još moći da potraje kao funkcionalan plivajući zamajac.

Kao savet je stoga najčešće to da se kupi neki manji automobil sa dobrim benzinskim agregatom, umesto polovan auto sa dizel motorom, ili da se jednostavno ako se kupi dizel auto koji jeste baš i štedljivija varijanta, proveri u servisnoj knjižici da li je prešao više od 150 hiljada kilometara, jer se tada ne preporučuje kupovina, pošto su kvarovi dosta česti, te je i održavanje skuplje i ulaganja su prevelika.

Čemu služi plivajući zamajac i koja je njegova osnovna funkcija?

Ukratko rečeno, osnovna je namena plivajućeg zamajca da se smanji vibriranje motora pri radu, da se produži njegov vek trajanja kao i vek trajanja menjača, te da se smanji nastanak buke od strane motora i menjača u kabini vozača.

Kako je ukratko napred i objašnjena osnovna funkcija plivajućeg zamajca, jasno je da je to deo koji trpi dosta velika opterećenja i naprezanja, i da sa vremenom počinje da se haba i potrebno je da se zameni.

Jasno je da je plivajući zamajac vrlo važan deo, jer ako ne bi bilo njega, onda bi morao da se pak i menja motor, menjač, i to bi onda tek bilo daleko skuplje i nepraktičnije.

Kako su danas motorni agregati sve snažniji i jači, tako oni, a posebno dizelaši imaju veću snagu po jedinici zapremine, te bi svakako takvim motorima trebalo da su pridruženi i jači menjači koji mogu da se prilagode prenosu snage motora na duži niz godina, ili tačnije na veći broj pređenih kilometara.

Menjači bi dakle, trebalo da mogu da izdrže velika naprezanja koja dolaze od snage motora auta, ali onda bi morali da se prilagode i konstruišu za svaki motor prilagođeni sklopovi koji bi bili baš skupi, koji bi imali veće menjačke sklopove, veće dimenzije, veću težinu, a sve bi to uticalo da se poveća potropšnja goriva, i ne bi moglo da se uskladi sa Euro4 standardima u ekološkom aspektu, koji su proizvođačima autzomobila važni radi konkurentnosti na tržištu.

Kada su u pitanju dizel agregati od četri cilindra i sa velikim obrtnim momentima,smatra se da su oni zapravo najštetniji po pridružene menjače, te da kod njih jeste i najveće opterećenje na plivajući zamajac, dok je kod motora sa šest cilindara manja amplituda obrtnog momenta pa je tada i opterećenje na zamajac značajno manje.

Iz svega navedenog jeste jasno da će se najpre plivajući zamajac pokvariti i „istrošiti“ kada se radi o automobilima koji imaju turbo dizel motore od četri cilindra, mada i sa motorima koji imaju šest cilindara će sa vremenom da se desi isti problem, mada će on biti nešto sporiji, zbog manje amplitude udarnih impulsa koja jeste dosta niža.

Ono što jeste činjenica da je kod nas praktično plivajući zamajac vrlo „ozloglašen“, mada je prisutan u auto industriji već preko tri decenije, i on je za iskusne vozače asocojacija na baš skup servis, i obično se preispituju da li su mogli da kupe neki benzinski agregat na kome ne bi imali problema sa pomenutim amuto delom.

Naime, jasno je da se plivajući zamajac proizvodi praktično od kada se proizvode i sami motori, ali da je zapravo ekspanziju doživeo kada je počeo da se ugrađuje u vozila sa dizel agregatima kojima menjač nije bio dovoljno dobro prilagođen, pa je zamajac imao ulogu da premosti taj momenat odnosa prevelike snage i opterećenja menjača, kako bi se smanjila amplituda prenosa rotacione energije.

Naime, kako bi laicima bilo nešto jasnije, plivajući zamajac služi da se ujednači rotaciona snaga motora koja se prenosi na menjač, a kako u toku svoga rada motori ne rade istom snagom u svakom momentu već oni poroizvode udare, onda je plivajući zamajac potreban da se ta snaga ujednači i da se energija koja se prenosi na menjač uravnoteži, kako ne bi bilo problema sa prevelikim opterećenjem menjača.

Dakle, plivajući zamajac ima svrhu da apsorbuje opterećenje i njegove nejednake skokove kao i da amortizuje udare i vibracije koji nastaju tokom rada motora, a kako bi se oni ujednačili i baš kao takvi preneli na ostale važne delove u vožnji, u prvom redu na menjač i na kvačilo.

Logično je pitanje koje se postavlja zašto bi se ugrađivao plivajući zamajac kada je skupa i njegova zamena i remont, a vek trajanja mu i nije najsjajniji, te je dosta jasno da se tu radi o praktičnom i jeftinom momentu ili triku kod proizvođača, koji su uimesto da unaprede i prilagode menjače samim motorima, trošak prebacili na kupce i tako ostali na tržištu konkurentni.

Dakle, motori su rađeni tako da svaki unapređeni agregat ima više konjskih snaga, a da potrošnja goriva i emisija štetnog ugljen dioksida bude što manja, pa je pokušana primena turbo punjača i elektronskog ubrizgavanja goriva, ali su najviše trpeli menjači, koji su bivali vrlo opterećeni, pa se moralo naći neko rešenje, a posebno za motore sa manjim brojem cilindara, koji sami po sebi zbog konstrukcije i stvaraju više vibracija.

I upravo je iznađeno kao rešenje da se ugradi plivajući zamajac, koji ima baš dosta jednostavan princip rada, i koji zapravo jeste mehanizam od dva povezana diska koji su spojeni oprugama, te koji prenosio snagu motora ali i ublažava u isti mah nagli skok u obrtajima kao i takozvane torzione vibracije, pa sve to i omogućava da se u bilo koji automobil ugradi klasični menjač, a ne da se upotrebi neka skuplja i sofisticirana tehnologija.

Spoljni disk plivajućeg zamajca je spojen na sam motor, dok je unutrašnji disk spojen na kvačilo odnosno na menjač, a opruge koje ih međusobno spajaju, prenose zapravo snagu sa jednog na drugi disk, onda kada je papučica kvačila puštena.

Važno je naglasiti da radijalne opruge moraju da budu povezane serijski, te su tako najpre baš i postavljene one mekše opruge koje služe da ublaže rad i vibracije motora na leru i pri nižem broju obrtaja, a onda se na njih nadovezuju tvrđe opruge koje treba da istrpe veća opterećenja kao na primer kod naglih startnih ubrzavanja ili ubrzavanja u toku vožnje.

Koji su najčešći i najvažniji simptomi kvara na plivajućem zamajcu?

Smatra se da je optimalno da plivajući zamajac ima trajanje, izraženo auto-rečnikom, od oko 150 hiljada pređenih kilometara i da ga tada treba zameniti, jer se on promeni u svojim baš osnovnim karakteristikama i ne može da vrši funkciju kojoj je namenjen, te dolazi do simptoma istrošenosti i dotrajalosti plivajućeg zamajca – nastanak vibracija prilikom pokretanja i/ili gašenja motora; vibracije koje su osetne u leru ( i to je posebno ispoljeno ukoliko je lamela nova); kao i baš jasna pojava vibracija pri laganom startu automobila, uz postupno otpuštanje pedale kvačila.

Takođe je važno da se naglasi da se plivajući zamajac i lakše i značajno brže kvari ako je vožnja „agresivna i oštra“, a što podrazumeva da se naglo skreće u punoj brzini, da se prebrzo otpusti pedala kvačila, da se naglo i brzina kretanja menja, te da se startuje naglo motor.

Kada se kupi automobil sa dizel motorom, ili kada je vaš lični auto prešao preko 150 hiljada kilometara, dolazi do nastanka jasnih vibracija i počinje motor da se bukvalno rečeno i trese kod paljenja i gašenja, pošto radilica motora nastavlja da se vrti, pa je to jasan znak da je potrebno da se zameni dotrajao plivajući zamajac.

Plivajući zamajac se praktično tretira kao jedan običan auto deo koji je potrošna roba i koji ima osnovnu namenu da štiti menjače čiji je servis mnogo i teži i skuplji, mada je jasno da ni remont zamajca niti njegova zamena nisu povoljna varijanta u smislu cene.

Dakle, proizvođači dizel motora sa velikom snagom i velikim obrtnim momentom, kao da nisu razmišljali o problemima koji će nastati sa menjačem koji nije prilagođen adekvatno, pa su onda dodali kao potrošpni deo plivajući zamajac koji treba da bude potrošna roba, da se ne bi dešavale havarije sa menjačem.

Zapravo, problema ne bi bilo u toj meri da su se proizvođači odlučilida uz jače motore prave i jače menjače koji mogu da podnesu veću snagu i veći obrtni momenat modernih motora, tako što bi prilagodili i povećali gabarit samih menjača, ili primenili neke nove i skuplje tehnologije i rešenja, koja im sa tog aspekta nisu nkako isplativa.

Za adekvatno podnošenje velikog broja KS i Nm motora u dizel verziji, od strane menjača, bilo bi dovoljno da se oni izrade sa novom tehnologijom od nekih lakših ali izdržljivijih materijala a koji mogu da izdrže veliko naprezanje, ali je naravno osnovni problem bila cena i onda je kao alternativa ugrađen plivajući zamajac.

Pre svega sve navedeno, ima i jedno posve logično objašnjenje jer je u pitanju povećanje cene ako se upotrebi sofisticirana tehnologija, pa sledstveno zbog povećane cne proizvodnje mora da se poveća i cena automobila na tržištu kao gotovog proizvoda, a to mu automatski smanjuje baš važnu stavku za proizvođača – konkurentnost.

Tako jeste i vrlo lako pronađen jedan kompromis, koji svakako ide na štetu kupca a to je da se ugradi plivajući zamajac, koji će smanjiti štetu i sačuvati menjač jer će sve da preuzme na sebe, ali svakako i da se posle određenog broja kilometara pohaba i da mu bude neophodan remont i zamena.

No, jasno je da plivajući zamajac nije jeftin deo automobila, ali je na proizvođačima bilo da oni i pronađu adekvatno rešenje, te da prodaju gotov proizvod, sa dovoljno dugim periodom garancije na taj deo automoibila, a nakon koga zamajac ide na remont, ili na zamenu novim i originalnim delom, pa sav teret opet spada na kupce, i jedno je od skupih rešenja, ako se želi kupiti dizel auto.

No, kako se ne bi odmah našle zamerke za plivajući zamajac i na njegovo lako kvarenje a visoku cenu servisiranja i zamene novim, proizvođači automobila su naveli da ovaj deo baš obezbeđuje komfor i udobnost pri vožnji, održava trajnost i kvalitet rada menjača te i takozvani linearan prenos snage sa motora na menjač, u toku vožnje i menjanja brzina prilikom ubrzanja.

Stvoren je takav utisak na tržištu pre svega dizel automobila, kao da je samo taj deo i nekako nedostajao samim menjačima da bi njihov rad bio izvanredan, pa je svima takav uitisak ostavljen osim onima kojima je prejako stiskanje kvačila i naglo ubrzanje bespotrebno ranije od planiranog oštetilo i izrabilo i plivajući zamajac.

Isticano je od strane proizvođača automobila da je plivajući zamajac zapravo deo koji ima svrhu da služi čitav vek trajanja automobila, ali su nešto kasnije ipak oni najveći lideri u proizvodnji automobila na tržištu, istakli da je vek trajanja plivajućeg zamajca ograničen na 180 do 200 hiljada pređenih kilometara, kada je nužan njegov remont odnosno zamena novim originalnim delom, shodno modelu vozila i proizvođaču.

Koja je cena novog plivajućeg zamajca a koliko košta popravka plivajućeg zamajca?

Kada je u pitanju cena zamene plivajućeg zamajca, ona u proseku iznosi oko 200 do 220 evra, te je jeftinija varijanta nego zamena na primer dizni, pošto se moraju one sve četri menjati, ili od remonta turbo punjača, koji je čak duplo skuplji.

Ono što jeste činjenica, je to da je puno jeftinija i jednako dobra opcija da se plivajućem zamajcu uradi remont, pre nego da se kupuje novi i da se ugrađuje, a automobil može da se vozi i kada je potrebno popraviti plivajući zamajac, tako da on nije sasvim izbačen iz upotrebe, dok ne ode na servis.

Ono što jeste vrlo bitno, i što je preporuka iskusnih servisera, je da se odmah kada se primete bilo kakve vibracije i neravnomeran rad motora, ode u jedan ili više boljih servisa kako bi se zapravo utvrdilo da li je problem u plivajućem zamajcu, ili je po sredi na primer nešto lakši kvar u nosaču motora, koji je dosta jeftiniji ni jednostavniji kvar kada se radi o servisu.

Kada je u pitanju taj neki period vožnje dok je plivajući zamajac u lošem stanju i dok se ipak i ne sakupi dovoljno novca za popravku istog, u vožnji je potrebno da se papučica kvačila malo jače pritisne, pre nego što se motor upali, te da se vrlo lagano ubrzava, i da se ni u kom slučaju motor ne opterećuje naglim ubrzanjem kao ni da se ne dovodi motor u neki položaj sa visokim brojem obrtaja.

Jasno je da remont plivajućeg zamajca nije ono najbolje nego jedno ekonomično i trenutno ili prelazno rešenje, dok je naravno najbolje da se kupi novi plivajući zamajac i to originalni prema tipu automobila, i to posle pređenih 100 hiljada kilometara, ali je on dosta skup u svakom slučaju.

Loading...