Nosač motora – simptomi kvara i uzroci

U takozvane potrošne delove automobila spada nosač motora, a njegova namena i najčešći uzroci i manifestacije kvarova biće opisani u nastavku teksta koji sledi.

Počećemo sa tim šta je nosač motora i koja je njegova uloga.

Šta je nosač motora i koja je njegova osnovna namena u automobilu?

Kako je na početku teksta i navedeno, nosač motora je deo vozila koji spada u kategoriju potrošnih auto komponenti, te ima osnovnu ulogu da smanji vibracije i buku u vozilu, a koje nastaju na različitim nekategorisanim putevima, te i da suprimira prenos buke i vibracija na karoseriju vozila.

Generalno je važno da se napomene i to da redovno održavanje i zamena nosača motora jesu vrlo bitne stavke za vozače, jer pored napred pomenute uloge da smanjuju prenos buke i vibracija, oni znatno utiču na smanjivanje oštećenja i drugih važnih komponenti automobila, koje su pre svega bitne za dobre vozne performanse i za bezbednu vožnju (pre svega se misli na plivajući zamajac; spojnicu i menjač).

Poznato je iskusnim vozačima i da u slučaju neispravnog nosača motora, može lako da dođe i do pucanja auspuha, jer je na njemu onda preveliko opterećenje, a kada se istroše menjači može da se lako oseti prenose vibracija na karoseriju vozila što smanjuje udobnost vožnje, i povećava pak i rizike od nekih većih kvarova.

Kada su u pitanju same vrste nosača motora one mogu biti različite, te se među onim iskusnijim vozačima zna da postoje levi i desni nosač motora; gornji i donji nosač motora i tako dalje, a sve naravno i zavisi od toga koji je auto u pitanju, i menja se samo onaj nosač motora koji je dotrajao ili je pokvaren, dakle ne moraju da se menjaju sve vrste u isti mah, već samo onaj koji ne radi.

Kako je cena nosača motora dosta varijabilna, i ona jeste faktor koji utioče često da se vozači odluče na polovne delove, ali je nekda i poznato da se u servisima nudi usluga remonta i popravke starih nosača motora, koja nikako nije dobra opcija, jer nije dugoročno rešenje i problem će da opet nastane u kratkom roku.

Dakle, važno je da se pre zamene nosača motora pronađe dobar serviser koji će da iskreno kaže koliko je oštećenje u pitanju i da li je nabavka potrebna za ceo nosač ili samo za njegov deo, ali je preporuka da se ne rizikuje sa polovnim delovima, te da se odfluči svaki vozač za kupovinu novog nosača motora, koji će mu kasnije biti isplativija i dugotrajnija investicija.

Pogledajmo sada najčešće manifestacije kvara.

Koje su najčešće manifestacije kvara nosača motora i potencijalni uzroci kvarova?

Kada su u pitanju najčešći kvarovi nosača motora i neki simptomi kako se auto ponaša kada do kvara i dođe, svakako pored pojačane buke i vibracija kao najčešćih manifestacija, može da doiđe i do jakih trzanja prilikom pritiskanja papučice za gas, bilo da se gas dodaje ili se oduzima.

Rešenje jeste zamena nosača motora novim i kvalitetnim, nikako jeftinim i polovnim, jer će on da se pohaba opet brže od novog i da stvara iste i još i teže probleme.

Nekada se dešava da se prilikom slučajnog pokretanja motora dok je auto još uvek i pod ručnom kočnicom, oseti da motor počne da „poskakuje“, te je verovatno u pitanju dotrajao nosač motora koji opet treba da se zameni jer je „odslužio svoje“.

Ono što jeste dosta karakteristično je da slične simprome kvara kao i dotrajali nosač motora može da daje i pokvareni nosač menjača, pa je teško inicijalno da se proceni koji deo je potrebno da se zameni, i zato je i potrebno obratiti se nekom iskusnom serviseru.

Nekada se takođe prema nastalim vibracijama, ne može utvrditi ni da li one potiču od kvara pomenutih nosača motora i nosača menjača, ili su opet nastale zbog kvara plivajućeg zamajca, ali opet se može potvrditi da kada je greška u nosaču motora vibracije nastaju kada je auto u leru, te stvara buku pri većem broju obrtaja, dok kod kvara plivajućeg zamajca buka i vibracije nastaju i traju kratko, te se ima utisak da se trese čitav automobil u jednom momentu.

Takođe je teško da se samostalno i samo na osnovu navedenih simptoma proceni da li je u pitanju kvar na nosaču motora, jer on može da deluje sasvim neoštećen, i da se vibracije povežu sa nekim drugim kvarom.

Pošto je netačna pretpostavka da se kvar nosača motora manifestuje samo kada je auto na leru i kada je motor „hladan“, te da nije u pitanju kvar nosača motora ako se motor ne trza prilikom paljenja i gašenja vozila.

Najčešće je prilikom zamene nosača motora potrebno da se u servisu sam motor podigne lagano dizalicom, te da se onda izvadi i akumulator, te da se očisti i takozvani D4 konektor, preventivno i radi boljeg kasnijeg rada motora.

Nakon što se izvadi akumulator, potrebno je da se izvadi i stari i dotrajali nosač motora koji se vidi, pa da se onda zameni novim nosačem, i na taj način će i buka i vibracije biti sasvim otklonjene.

No, važno je da se naglasi i to da nisu svi novi nosači motora istog stepena kvaliteta, te da čak ni kada se deo zameni sa sasvim novim nosačem, ipak može da se desi da opet nastanu iste napred pomenute manifestacije, te da treba da se opet kupi novi nosač i da se opet vrši zamena, pa je tu i pametno da se na vreme utvrdi kvalitet pre kupovine kako kasnije ne bi imalo problema.

Veoma je važno da se prilikom servisa i zamene nosača motora, stave oni koji su novi i dosta i kvalitetni, jer zamena dotrajalih nosača polovnim i jeftinim varijantama, posle kraćeg vremena opet će da dovede do nastanka buke i vibracija, pa je umesto inicijalne uštede samo stvoren novi i veći trošak za vozače.

Pogledajmo sada kako se može kvar razlikovati na pravi način.

Problem razlikovanja kvara nosača motora od dosta čestog kvara nosača menjača

Nekada se dešava da se posumnja da je po prethodno navedenim simptomioma od strane vozila u pitanju kvar nosača motora, ali se oni opet isto ponavljaju nakon zamene ovog dela, te se onda i najverovatnije radi o kvaru nosača menjača, koji slično reaguje kada je dotrajao i potrebno je da se zameni.

Kako mu i samo ime kaže, nosač menjača je vrlo važan za funkcionisanje promene stepena prenosa u vozilu, te njegov kvar jeste u istoj meri važan kao i kvar drugih delova na vozilu, pa se često ni iskusni serviseri ne mogu odmah dosetiti da su vrlo slične manifestacije kod kvara kako plivajućeg zamajca, nosača motora i nosača menjača, i moraju da se malo i pomuče da utvrde u čemu je pravi problem.

Naime, kada ne bi postojao menjač kao ni nosač menjača, onda bi se prilikom svakog dodavanja gasa, obrtaji motora prenosili direktno na točkove i motor bi počeo da se trza i da poskakuje, i to kako kod povećanja brzine tako mi kod usporavanja vozila.

Nosači menjača su jako važni, pre svega kada se radi o vožnji koja je po nekim nekategorisanim putevima kada je vozilo izloženo vibracijama i kada se one lako prenose na karoseriju, kada se ili pokvari ovaj deo vozila, ili nosač motora.

Nosači su napravlčjeni i konstruisani tako da mogu da podnesu velike napore pri vožnji, i da amortizuju vibracije i buku koja nastaje prilikom prenosa snage motora na upravljanje vozilom i njihovi su kvarovi nešto što treba da se shvati ozbiljno, i da se na vreme izvrši popravka i servisiranje dobrim i kvalitetnim delovima, na kojima nikako ne treba da se štedi na novcu.

Kada je u pitanju problem raspoznavanja kvara i toga da li je on dominantno na nosaču menjača ili na nosaču motora, to često ne polazi za rukom ni vrlo iskusnim majstorima, ali neka osnovna razlika može da se pretpostavi.

Naime, kada je u pitanju kvar nosača menjača, onda se automobil najčešće trese i vibrira kada je u leru; osetne su vibracije na ručici menjača kada se ona u leru npomera levo ili desno; kada se doda gas u slučaju da je auto u leru, on počne jako i naglo da se trese kao da će da se raspadne od jakih vibracija; te je jedna od važnih karakteristika kada je u pitanju kvar nosača menjača u tome da se pri manjem broju obrtaja auto trese dosta više nego kada je u pitanju veći broj obrtaja.

Po pitanju nosača motora, pokušalo se da se izrade neki delovi koji imaju gumene komponente pa da se oni ne habaju tako često, ali je to dosta rizičan projekat pa ga servisi ne preporučuju, te je važno prema tipu motora i proizvođaču automobila, i naći onaj najkvalitetniji nosač motora, i zameniti pokvareni ili dotrajao.

To je bilo sve oko nosača motora, nadamo se da su vam informacije bile korisne.

Loading...