Lampice u autu na instrument tabli – šta znače?

Generalno lampice na kontrolnoj tabli služe da olakšaju vožnju ali nekada ih ima toliko mnogo da ni sami vozači nisu sasvim sigurni čemu koja lampica tačno služi, pa je važnoi da se pored svega ostalog one razlikuju po simbolima i po boji, te su osnovne boje lampica iste kao i boje na zaista svakom semaforu – zelena, žuta i crvena, (mada se nekada kao varijante javljaju i naranžaste i plave lampice) i u nastavku teksta će biti objašnjeno šta koja lampica predstavlja i na šta ukazuje kada se „upali“.

Mada svakako postoji dosta veliki broj lampica na kontrolnoj tabli, važno je da se poznaje makar i značenje i tumačenje onih deset osnovnih, dok po pravilu od ukupno 64 lampice može da se i ne mora zna još po neka, ali je naravno moguće da se koristi uputstvo u kome je objašnjeno značenje svakog simbola, ili da se pronađe na internetu šta koji simnbol označava, čemu zapravo ovaj tekst i služi.

Za početak je dovoljno da se poznaje deset osnovnih simbola na instrument tabli 

Mada je jasno da ima dosta više lampica i simbola na kontrolnoj tabli, za početak će biti opisane one koje se najčešće pale, i koje je važno da se upamti šta predstavljaju u prtavilima, da bi moglo da se na vreme reaguje.

Pre svega su u pitanju kontrolne lampice koje ukazuju na neke greške do kojih je došlo u vozilu i na koje mora da se obrati pažnja a kako bi se one na vreme otklonile.

Dakle, najpre je važno da se obrati pažnja na simbol crvene kantice sa uljem koja je indikator pritiska ulja u motoru, pa kada ona svetli to označava da u motoru nema dovoljno ulja i da je potrebno da se doda ulje koje ima naravno iste kvalitete i sastav kao ono koje je već u motoru.

Sledeća dosta bitna i važna kontrolna lampica jeste ona koja je takođe crvene boje sa prikazom simbola akumulatora i koja kada se upali može da ukaže da postoji problem sa akumulatorom, ali i neka greška ili kvar na nekim delovima električnim kontaktnim sistemima od akumulatora do alternatora.

Kontrolna lampica koja je žute boje i na kojoj je simbol sijalice, je važna jer kada se upali ona signalizira da je neka od sijalica pregorela i da je važno da se zameni, a sama žuita boja označava pre obaveštenje da je potrebno servisiranje ili popravka u dogledno vreme.

Kada na kontrolnoj tabli zasvetli lampica koja je žute boje i na kojoj je simbol automobila sa mehaničarskim ključem, kada svetli označava da je potrebnoi da svpoj auto uskoro odvezete na servisiranje, te da je pređena ona kilometraža koja je predviđena ili već programirana.

Kada se na kontrolnoj tabli upali lampica koja je žute boje sa centralnim uzvičnikom, to znači da je ona i povezana sa meračem pritiska u gumama (takozvani TPMS), to označava da sa pritiskom u gumama nešto nije u najboljem redu odnosno da je on preterano nizak, i da je potrebno da se pak onda kada se lampica upali i izmeri pritisak vazduha uz gumama i da se gume i napumpaju do propisanog nivoa koji je naveden na specifikaciji.

Kada se na kontrolnoj tabli upali lampica koja je crvene boje i na kojoj je simbol vozača i naduvanog vazdušnog jastuka, onda to znači da postoji upozorenje na probleme sa otvaranjem i radom vazdušnog jastuka, i da je ugrožena bezbednost u vožnji, pa ovakav simbol nikako ne sme da se ignoriše.

Kada se na kontrolnoj tabli upali crvena lampica na kojoj je simbol termometra, ona označava da postoji veliki rizik da je došlo do pregrevanja motora, i tada je važno da se shvati kao upozorenje to što se lampica upalila, a kao glavni uzroci se mogu navesti ili greška u radu termostatskog prekidača ili pak značajno nizak i umanjen niovo rashladne tečnosti u rashladnom sistemu.

Nekada se može na kontrolnoj tabli upaliti i kontrolna lampica koja je žute boje sa simbolom diska koja ukazuje na to da su kočnice istrošene i da je potrebno da se na vreme ode u servis kako bi se kočoioni sistem proverio.

Kada se na kontrolnoj tabli pojavi žuta lampica u obliku motora, ona obaveštava da treba da se proveri motor u servisu, ali može da svetli i iz nnekih drugih razloga, kao na primer kada je nužno da se ode u ovlašćeni servis kako bi se što pre i utvrdio tačan razlog i proverilo da li motor radi kako treba.

Kada se na kontrolnoj tabli upali lampica crvene boje na kojoj nje slovni simbol ABS, onda to znači da je važno da se poveća sigurnost vožnje jer je ABS sistem važan da spreči proklizavanje kočnica i kada se ovakav senzor upali, to je znak da postoji neki problem koji ne sme da se nikako dalje ignoriše, te je važno da se ode u servis.

Crvene lampice na kontrolnoj tabli – simboli i značenje kada svetli određena lampica 

Jasno je da crvena boja najpre ukazuje na ono što je važno ali i na potencijalnu opasnost i tako fokusira pažnju vozača na neke najvažnije stavke, pa su crvenom bojom označene one lampice koje su od velike važnosti i čije „paljenje“ po pravilu pokazuje da se radi o ozbiljnom kvaru i/ili problemu.

Sama je crvena boja upadljiva, te je pre svega podsetnik i upozorenje na ono važno (pre svega je podsetnik da se nešto pokvarilo i da je dovedena u pitanje bezbednost vožnje), a u nastavku teksta će biti opisane najvažnije lampice koje su označene simbolima crvene boje.

Pored napred navedenih crvenih lampica, u nastavku teksta će biti objašnjeno i značenje nekih simbola koji su predstavljeni crvenom bojom na kontrolnoj tabli.

1) Crvena lampica koja ukazuje da postoji problem sa strujnim napajanjem koji ne sme da se ignoriše, jer kada ona svetli potrebno je da se odmah vozilo parkira i da se motor ugasi.

Naime, kada ova lampica svetli, to označava mogućnost da je došlo do pregrevanja motora zbog gubitka rashladne tečnosti ili antifriza, te je važno da se ova tečnost dospe u određeni otvor, ali može da se desi da se naglim otvaranjem čepa pod pritiskom opeče proključala rashladna tečnost i to se u žargonu kaže da je auto „prokuvao“.

Dakle ova lampica predstavlja upozorenje da se motor pregrejao i da je potrebno da se vozilomodmah i zaustavi. 

2) Crvena lampica koja je predstavljena simbolom akumulatora, označava da postoji opet jasan problem sa električnim napajanjem, i ona je upaljena onda kada je jasno upozorenje da postoji problem sa napajanjem električnom energijom, odnosno da se radi o problemu sa akumulatorom.

Kada je ova navedena lampica upaljena to znači da se akumulator ili ne puni ili da je generalno smanjena količina energije koju on daje svim sistemima u automobilu, a kako noviji modeli autzomobila pre svega imaju veliku potrošnju energije, to njen nedostatak dovodi do ugroženosti rada brojnih sistema i ovakva lampica je zapravo upozorenje na taj slučaj.

Nekada kada se upali pomenuta lampica, to može da označava da pored problema sa radom akumulatora, postoji problem ili kvar na španeru, problem sa alternatorom ili da je pukao kaiš pa je važno da se što pre poseti servis i da se problem na vreme reši.

Dakle, pomenuta lampica kada svetli označava najverovatnije da postoji problem ili kvar akumulatora ili alternatora. 

3) Crvena lampica koja označava da je smanjen pritisak ulja u motoru, predstavljena je simbolom kantice sa uljem, pa ona upozorava da je nužno da se ulje zameni ili da se doda ulje istog kvaliteta u motor, i obično se pali odmah nakon davanja kontakta i ostaje upaljena nekoliko momenata nakon paljenja vozila.

Mada jeste upozoravajuće i kada se lampica upali kada se auto pokrene, najveću važnost ima kada svetli u toku vožnje, i tada upozorava da je potrebno da se hitno proveri pritisak i količina ulja u motoru i da se doda određena količina ulja (koja je izgubljena), pa da se nastavi vožnja, a ako se opet posle nekog vremena lampica upali, potrebno je obratiti se serviseru jer je možda na motoru nastao ozbiljan kvar i potreban je da se uradi veliki servis.

Dakle ova lampica svetli kada je nizak pritisak ulja u motoru i kada je nužno da se ode u servis kako bi se proverilo da li je došlo do nekog ozbiljnijeg kvara na motoru. 

4) Crvena lampica koja je upaljena i koja je predstavljena slovom P u krugu ili uzvičnikom u krugu, ukazuje da je kočioni sistem aktiviran te da je aktivna parkirna odnosno ručna kočnica.

Međutim, ako lampica svetli a da pri tome ručna kočnica nije aktivirana, to ukazuje na probleme sa nedostatkom ulja za kočnice, pa na kraju ako se lampica ne ugasi ni nakon dolivanja ulja za kočnice treba da se ode u servis.

Dakle lampica crvene boje sa slovom P u punom krugu označava da su aktivirani i parking senzori i ručna kočnica, a kada svetli crvena lampica sa uzvičnikom u punom krugu to označava da je ručna opdnosno parkirna kočnica aktivirana. 

5) Crvena lampica predstavljena simbolom volana, svetli onda kada je nastao problem sa pritiskom ulja u servo upravljaču i ona upozorava da je došlo do problema sa servo sistemom.

Potrebno je da se izvuče ključ i da se ugasi motor, a onda nakon nekih pola minuta opet startuje motor, pa ako se ni tada ne ugasi lampica može da se auto odveze do servisa, dakle njime može da se upravlja, ali se mora otići hitno u servis.

7) Crvena lampica sa simbolom vazdušnog jastuka, svetli ili treperi onda kada upozorava da ima nekih problema sa air bagovima i da je direktno ugrožena bezbednost u vožnji, pa je važno da se auto odveze na servis i da se provere i vazdušni jastuci i bezbednosni pojasevi, jer ako se to ni ne uradi može da dođe do toga da se oni ne aktiviraju u slučaju sudara.

Dakle ova crvena lampica svetli kada upozorava da postoji neki problem sa vazdušnim jastucima i/ili bezbednosnim pojasevima, i da je preveliki rizik da se oni neće aktivirati u slučaju sudara. 

8) Kada svetli crvena lampica na kojoj su simbol ključa i volana, ona označava blokadu volana i upozorava da se ne sme upravljati automobilom, te je važno da se potraži u servisu odgovarajuća pomoć.

Postoji i situacija da svetli lampica koja ima iste simbole ali koja je žute boje, i tada ona označava da se desila neka greška koja je vezana za sistem upravljanja, te da se tada sme upravljati vozilom,a li da je važno da se odmah ode u servis.

Dakle, crvena lampica sa ovim simbolima svetli kao upozorenje vozaču da je volan blokiran i da se ne sme i po pravilu i ne može upravljati vozilom.

9) Crvena lampica sa simbolom ključa i brave za paljenje vozila, kada svetli dok motor radi označava da ne treba da se gasi auto već da se odmah odveze u servis, pošto je nemoguće da se opet upali ako se ugasi dok ova lampica svetli.

Takođe postoji i žuta lampica sa istim simbolima, koja kada svetli obaveštava da je po sredi neka greška u sistemu paljenja vozila, i da je potrebno da se u servisu proveri o čemu se tačno i radi.

Dakle, kada svetli crvena lampica sa pomenutim simbolima, onda je u pitanju upozorenje vozačima da postoji prolem u paljenju vozila, i da mne treba da se auto gasi ako je već upaljen već da se i ako svetli lampica on odveze odmah do servisa. 

10) Crvena lampica sa simbolom vozača koji je vezan sigurnosnim pojasevima, kada svetli označava upozorenje da nešto nije u redu sa sigurnosnim pojasevima (ako su oni u momentu kada lampica svetli vezani), odnosno da vozač ili suvozač nisu vezali sigurnosne pjaseve (ako lampica svetli kada pojas nije vezan).

11) Crvena lampica sa simbolom automobila kome su otvorena vrata, označava upozorenje da sva vrata ili nisu dobro zatvorena iako je auto u pokretu, ili da postoji neki problem ako lampica svetli, a sva vrata jesu zatvorena i da treba da se ode u odgovarajući servis.

12) Crvena lampica sa simbolom automobila kome je otvorena hauba, može da svetli ako hauba nije dobro zatvorena, kao i da predstavlja upozorenje da nešto nije u redu ako svetli onda kada hauba jeste dobro zaitvorena, kada je potrebnoi da se ode u servis.

13) Crvena lampica sa simbolom automobila kome je otvoren gepek, označava ili da gepek nije dobro zatvoren, ili ako svetli kada je gepek zatvoren kako treba, upozorava da je potrebn o da se ode u servis.

14) Crvena lampica kojaje predstavljena kao crveni trougao u kome se nalazi simbol automobila, svetli kao upozorenje da su vozila previše blizu jedno drugom, te da vaše vozilo ide sporo ili pak vozilo iza vašeg ide previše brzo, i da je prednji kraj vozila na maloj udaljenosti od drugog vozila u pokretu, pa je to upozorenje da se brzina prilagodi i da se održava odgovarajuća razdaljina.

15) Crvena lampica koja je predstavljena simbolom volana sa uzvičnikom pored njega, označava da postoji neki problem sa servo volanom, i da je potrebno više snage da se volan okrene, pa je upozorenmje uključeno kako bi se posetio najbliži servis.

Žute lampice na kontrolnoj tabli – simboli i značenje kada svetli određena lampica 

Kada je u pitanju aktivirana odnosno svetleća žuta lampica na instrument tabli, ona predfstavlja prema boji znak za obaveštenje da nešto treba da se u skorije vreme servisira, a kada lampica treperi, to znači da je dosta važno da se što pre ode u servis.

Kada su u pitanju žute kao i narandžaste lampice na kontrolnoj tanli, među najznačajnijim koje su već opisane ranije, važno je da se objasni i značenje još nekih simbola i situacija kada su žute lampice upaljene i kada one svetle.

1) Žuta lampica koja je predstavljena simbolom auspuha, predstavlja indikator ispravnosti sistema izduvnih gasova, i veoma je važno da ako je lampica konstantno svetleća, da se auto odmah zaustavi, pa da se ugasi motor i da se izvadi ključ, i da se onda nakon pola minuta motor proba da opet upali.

Lampica svetli kao znak upozorenja da postoji realan problem sa motorom i da jhe potrebno da se potraži najbliži servis.

2) Žuta lampica koja je predstavljena simbolom auspuha u kome su sitne žute tačkice, označava filter čestica čađi, pa ako je lampica svetleća, onda je potrebno da se nastavi vožnja još nekih 15 minuta i to brzinom od oko 60 km/h, kako bi se utvrdilo da li će lampica da se ugasi ili neće.

Lampica svetli kao indikator upozorenja da postoji problem sa filterom DPF/Fap sistema.

3) Žuta epc lampica koja svetli, označava da postoji problem u elektronskom sistemu upravljanja motorom u centralnom računaru, te da je nužno da se oprezno vozi do najbližeg servisa kako bi se utvrdila i uklonila greška na softveru.

Ova lampica svetli kao indikator upravljanja benzinskim motorima.

4) Žuta lampica koja je predstavljena simbolom grejača, i jeste indikator upravljanja dizel motorima, svetli nekoliko momenata kada se da kontakt i to onda znači da su ispravni i da rade grejači dizel goriva.

Sa druge strane kada je pomenuta lampica stalno ili povremeno svetleća dok motor radi sasvim i konstantno, to obaveštava da postoji neki problem i da se javila greška u sistemu upravljanja motorom, te da treba da se ode u servis.

5) Žuta lampica koja je predstavljena simbolom kantice sa uljem, predstavlja kada svetli, a kako je ranije i navedeno, indikator nivoa ulja u motoru, pa ako je ona stalno upaljena onda obaveštava da treba da se u motor doda ulja, a kada treperi onda označava da je neispravan senzor kojim se očitava nivo ulja u motoru.

6) Žuta lampica u kojoj je u punom krugu ispisano ABS, označava kada svetli da je neispravan sistem za blokiranje proklizavanja točkova, te da iako auto i dalje može da koči, nisu aktivni sistemi ABS i ESP i treba da se bude vrlo pažljiv u vožnji i da se ode što pre kod servisera.

Od ostalih žutih lampica je važno pomenuti – indikator sistema kontrole stabilnosti (ESP siostem); indikator pritiska vazduha u pneumaticima; indikator rada servo volana; indikator stepena pohabanosti pakni kočnica; indikator rada sistema vazdušnih jastuka i bezbednosnih pojaseva; indikator pojave greške u automatskim menjačima; indikator greške u ogibljenju; indikator greške u prilagodljivim amortizerima; indikator greške u podizanju zadnjeg spojlera; svetlosni senzor kao i senzor kiše.

Mada simboli zelene i plave boje nisu posebno opisani u tekstu, važno je znati da ovakva boja označava da je sistem aktivan ili da nešto radi u vozilu, pa imaju najpre svrhu obaveštenja.

Generalno je moguće da se odštampa kartica sa simbolima u boji i njihovim značenjem te da se ona nalazi kao priručnik u vozilu, pošto je dosta teško da se svi simboli i njihova značenja upamte.

Loading...