Korpa kvačila simptomi kvara i uzroci

Pre svega je jasno da je kvačilo vrlo važan deo automobila u vožnji, ali se pre koristi termin „set kvačila“ pošto se ovaj deo sastoji iz više komponenti koje mogu biti izložene kvarovima, pa će u nastavku teksta biti najpre objašnjen sam set kvačila i njegova funkcija, a potom i najčešći neki njegovi kvarovi i najvažniji uzroci, kao i simptomi koji nastaju kada je pokvarena korpa kvačila.

Pogledajmo za početak koja je uloga kvačila i koje su sastavne komponente.

Set kvačila – uloga i sastavne komponente

Kvačilo predstavlja mehanički deo u automobilu, i njegova je osnovna uloga da spaja dva rotirajuća vratila, a kvačilo se nalazi između motora i menjača automobila, koje povezuje i reguliše im rad u sprezi.

Prilikom paljenja automobila, papučica kvačila se stiska da bi se odvojile rotacije motora pri paljenju auta od točkova koji nisu u pokretu, a sve kako se auto ne bi naglo ugasio.

Potpuno je isti princip i kada se automobil zaustavlja kočnicama, a kako se ne bi desilo oštećenje motora koji radi, te se naravno kvačilo pritiska kako bi točkovi opet bili odvojeni od motora koji radi i radilica motora se sve vreme okreće odnosno rotira se.

Dakle, jednostavnije rečeno, kvačilo ima ulogu da omogući da se poveže radilica motora koja se rotira sa stacionatnim vratilom menjača, koji reguliše rad točkova toki promene brzina kao i tokom same vožnje automobila.

Samo kvačilo radi po principu trenja između lamele i zamajca kvačila, i kada kvačilo jeste u funkciji, sve radi na principu rotacije u istom smeru kao i radilica motora i menjača, a kada se papučica kvačila stisne, onda se potisnim ležajem pritiska na centar lepeze koja smanjuje pritisak na lamelu i tada se lamela odvaja od zamajca.

Kada se međutim, skloni noga sa papučice kvačila, onda se sve dešava u obrnutom smeru, te se smanjuje pritisak na ležaj i on se pomera nazad, pa lepeza opet pritisne na lamelu, i lamela tada naleže na zamajac i nastaje trenje.

Kada su u pitanju sastavni delovi seta kvačila, oni su – potisni ležaj; korpa kvačila i lamela kvačila, a u nekim setovima se nalazi i zamajac mada se on mnogo češće kupuje i ugrađuje kao odvojen i poseban deo.

Korpa kvačila je i sama po sebi sastavljena od nekoliko delova – lepeza; nitne; potisna ploča, te je jedan poseban i kompleksan mehanizam kao takva.

Kvačilo kako je ranije i navedeno ima ulogu da spoji motor i menjač, odnosno da izvrši prenos snage sa motora na menjač, pa se tako kvačila prave da izdrže šo veću kilometražu, u proseku oko 100 do 150 hiljada pređenih kilometara.

Međutim, važna je napomena da trajnost kvačila može da spadne i na svega 50 hiljada pređenih kilometara, ako se ne vodi računa o stilu i brzini vožnje, kao i o tome koliko je kvalitetno odrađeno samo kvačilo.

Jasno je iz svega navedenog da sistem kvačila ima ulogu da zaštiti motor od preopterećenja, te da se dešava obično da kada je trenje između zamajca i lamele suviše veliko, dolazi do trošenja lamele, i ona daje najčešće manifestacije kvara kvačila, mada se oni opet teško razlikuju od kvara bilo koje njegove druge komponente, pa tako i od kvara korpe kvačila.

Pogledajmo sada koji su simptomi kvara.

Simptomi kvara na korpi kvačila i kako se oni mogu najlakše prepoznati

Generalno je dosta teško da se odvoji kvar na korpi kvačila od kvara na ostalim komponentama sistema kvačila, pa su generalno uzeti u obzir neki opštiji simptomi kvara kvačila, koji uključuju najčešće i samu korpu kvačila kao njegov sastavni deo.

Dakle, kada dođe do nastanka nekih od sledećih manifestacija u vozilu, onda je najverovatnije problem na nekom delu u sistemu kvačila – kod ubrzavanja dolazi do brujanja motora, ali se broj obrtaja povećava a snaga motora smanjuje; kada pedala kvačila nisko „hvata“ te dolazi do težeg menjanja brzina; kada pedala kvačila visoko „hvata“ te dolazi do problema u radu celog sistema kvačila; vozilo počinje naglo da ubrzava prilikom starta kod kvara na kvačilu.

Još neki simptomi kvara na kvačilu su – škripa menjača kada se menjaju brzine u toku vožnje; trzaji auta prilikom pokretanja; potiskivanje pedale kvačila stvara čujan šum; kod promene brzina, kao i kod jačeg dodavanja ili oduzimanja gasa se čuju tupi udarci u predelu kvačila; kada se motor nalazi u leru čujni su udarci i lupanje u predelu kvačila; kod paljenja i/ili gašenja vozila, mogu da se čuju udarci u menjaču.

Inače su među najčešćim kvarovima na sistemu kvačila svakako – proklizavanja lamele; lako trošenje lamele; prekidanje sajle kvačila; istezanje sajle kvačila; slepljivanje lamele; kvar na cilindrima kvačila; loše uklapanje nekompatibilnih delova kvačila kada oni nisu od istog proizvođača; pojava vazduha u cevima u kojima se nalazi ulje za kvačilo.

Kako se može proceniti da je došlo do kvara na korpi kvačila ili na nekom drugom delu?

Generalno sva ona vozila koja imaju veće opterećenje u vožnji, imaju i veće i češće probleme sa radom kvačila, te tada proklizava lamela pošto motor okreće zamajac ali je sila potiska diska kvačila nedovoljna i preveliki je otpor da bi se točkovi mogli pokrenuti.

Važno je da se zna da se na neki način može i samostalno utvrditi da postoji kvar na sistemu kvačila, te je potrebno slediti nekoliko koraka, od kojih je prvi da se automobil upali, da se i menjač izbaci iz brzine i da se podigne ručna kočnica.

Nakon toga je potrebno da se proveri da li se iz predela kvačila čuje bilo kakav zvuk, u smislu lupanja ili krčanja, i to sve dok je papučica kvačila otpuštena i dok je menjač van brzine, pa ako se čuje bilo kakav zvuk, onda je verovatno problem u samom menjaču, a ako se ne čuje ništa, tu se testiranje sistema kvačila nastavlja dalje.

Potrebno je da se pedala kvačila polako stiska i da se sluša da li sada ima bilo kakvog zvuka u tom predelu, pa ako se čuje jedan specifičan zvuk koji se poredi sa „cvrkutanjem“, onda se verovatno radi o problemu sa potisnim ležajem, a ako nikakvog zvuka nema, onda se dalčje radi testiranje.

Dakle, ako se nije pritiskanjem kvačila čuo nikakav prateći zvuk, potrebno je da se do samog kraja pritisne pedala kvačila, pa ako se opet čuje nekakav zvuk, verovatno je problem u nekom od ležajeva u sistemu kvačila, a ako se ne čuje ništa, proverava se kvačilo u toku vožnje.

Naime, kvar na sistemu kvačila može da se lako otkrije i tokom same vožnje, kada papučica kvačila nije ni pritisnuta, a prilikom dodavanja gasa, sa ili bez povećavanja stepeni prenosa, te je tada najverovatnije u pitanju istrošen materijal lamele koji je neophodan za procese trenja odnosno frikcije.

Kada je pedala kvačila suviše tvrda, onda je verovatno da je jedan od mogućih uzroka kvar na korpi kvačila, koja je vremenom postala elastična i izgubila svoju čvrstinu, te je nesposobna da radi funkciju i stradaju i njene sastavne komponente.

Da li je moguće da se radni vek kvačila produži i da se sitem kvačila sačuva od kvarova?

Generalno jeste važno da se zna da neki elementi same vožnje mogu da utiču na rad kvačila, te da ubrzaju ili uspore njegove kvarove i oštećenja, a najvažniji faktori koji mogu da pomognu da se što duže produži radni vek kvačila jesu – ne treba da se noga drži na kvačilu tokom stajanja na semaforu ili u koloni vozila; ne treba da se noga „odmara“ na kvačilu; na usponima i uzbrdicama je pametnije da se koristi ručna kočnica pri kretanju, jer se na takav način može sačuvati lamela kvačila.

Nije generalno preporuka da se lamela kvačila menja izolovano, a da se ostave stari druk ležaj i korpa kvačila, te je pametnije da se sve zameni, jer u današnje vreme korpa kvačila nije ni izbliza toliko kvalitetna kao ranije, pa je pitanje kada će i ona da se pokvari, i pametnije je da se u isti mah zameni i ona sa zamenom drugih komponenti kvačila.

Postoje naravno i izuzeci od pravila, kao i u svakom drugom slučaju, te je u situacijama kada je procurelo ulje iz motora kroz semeringe, ili je došlo do curenja tečnosti iz hidrauličnog druk ležaja na samu lamelu, moguće da se ona zameni izolovano, jer lamela počne da proklizava i daje iste simptome kao kada je sasvim pohabana i istrošena.

Dešava se da i kada je korpa kvačila, lamela ili ceo set kvačila zamenjen u servisu, auto dobro „vuče“ tj ima snage ali opet su prisutni neki čudni zvuci ili vibriranje, pa je poželjno da se tada opet pregleda kvačilo i da se opet instalira jer verovatno da nešto nije odrađeno kako treba.

Kada se set kvačila istroši i pohaba, i kada serviseri kažu da je pohaban samo jedan deo u sklopu seta kvačila, kako je i navedeno, najbolje je da se odmah promeni i ceo set kvačila, jer ako se zameni samo jedna komponenta može da se desi da ona ne odgovara ostalim, pa da se problemi opet pojave u kratkom roku, a isto tako može da dođe do brzog kvarenja neke druge komponente na kvačilu, pa da se samo troši više novca i da se rizikuje kvar motora.

Takođe je važna napomena da se zamena lamele, korpe kvačila ili bilo kog drugog dela, ne treba da radi samostalno, jer se tako može naneti više štete nego koristi, jer su za različite vtipove vozila i razni principi zamene, pa je nekada potrebno čak i da se skida menjač, i sve je dosta komplikovano, pa mada deluje da će tako da se ostvari ušteda zapravo se stanje samo pogoršava i bolje je da se ode u ovlašćeni servis.

Loading...