Gumice ventila simptomi kvara i uzroci

Kada su u pitanju gumice ventila, one predstavljaju male brtve koje se nalaze ugrađene u glavu motora i njihov je zadatak da zatvaraju ventile, a kako bi se sprečilo da uđe ulje u ventil odnosno u sastav za sagorevanje goriva.

Čemu služe gumice ventila na motoru – osnovna funkcija gumica ventila

Mada deluje da su gumice ventila mali i ne tako važan deo u sistemu motora svakog auta, one imaju zapravo vrlo važnu ulogu u tome da spreče da u ventile prodre ulje i da tako ono dospe u sistem za sagorevanje goriva, a kako je na početku teksta i navedeno.

Naime, jasno je da je ulje potrebno kako bi se podmazivao sistem cilindara i sistem kontrole ventila, ali ono nije pooželjno da uđe u sistem za sagorevanje, a to se upravo dešava kada se oštete gumice ventila, i tada ulje počinje da u ventilima sagoreva u isti mah kada i gorivo.

Sve navedeno kada stradaju gumice ventila, ima za logičnu posledicu da se oštećuje rad motora, zato što dolazi do stvaranja naslaga unutar komore za sagorevanje, a kao još jedna dodatna i ne manje bitna posledica se javlja prerano pregorevanje svećica i njihovo trošenje.

Međutim, kada su u pitanju manifestacije kvara odnosno problema na gumicama ventila, najčešće se dešava da nastanu veliki gubiciulja kao i pojava dima plave boje iz sistema izduvnih gasova.

Kada je u pitanju problem sa ovim delom na motoru, zamena gumice ventila mora da bude praćena i zamenom zupčaste remenice, i kada se pojave neki od navedenih simptoma kvara – plavi dim iz auspuha, trošenje i brzo pregorevanje svećica; zaprljanost svećica uljem; naslage ulja koje se stvaraju u komori za sagorevanje, potrebno je da se izvrši zamena gumica i to što pre kada se primeti problem, jer se generalno kao posledica ovog kvara, dešava i kvar na celom sistemu ventila motora i skraćuje se i vek trajanja motora.

Kako je napred i navedeno, ventili se nalaze na glavi motora, a u gornjem delu gde se u isti mah nalaze i kanalići za odvbod produkata sagorevanja kao i za dovod smeše goriva u cilindre pa onda u komnore za sagorevanje.

Svi ventili na motorima automobila, imaju zapravo istu namenu i ulogu, i to je da omoguće ili da spreče proticanje fluida, ali takođe dosta brzo moraju da imaju i sposobnost da propuštaju gasove.

Matematički razmatrano, jasno je da ventili motora rade veoma brzo, jer se kod motora sa četri glave cilindra, kod svake od njih ventil otvara jednom, ali se onda kolenasto vratilo okrene dva puta, pa se prema broju obrtaja motora od na primer brzine rada tj obrtnog momenta od 6000 obrta u minuti, ventil na glavi motora da otvori i zatvori ukupno 3000 puta u jednom minutu.

U nastavku ćemo saznati kako se manifestuje kvar.

Kako se manifestuju kvarovi i oštećenja gumice ventila i koji su najčešći uzroci kvara?

Često se dešava da vozači smatraju da kada je motor nov, onda on uopšte ne troši ulje, i da ako je motor dobar on treba da troši manje ulja, ali to nije sasvim tačno, jer je ulje zapravo potrebno za podmazivanje cilindara i ostalih pokretnih delova u motoru, kao i za odnošenje prevelike toplote i sprečavanja da se motor pregreje kada sagoreva u komori smesu goriva.

Dakle, sasvim je jasno i logično da kada motor radi, on tada i troši ulje jer je potrebno da mu se pokretne komponente i podmazuju da ne bi došlo naravno do trenja odnosno frikcije, i što bi u svakom slučaju bilo nepovoljno jer bi moglo da dođe do stvaranja varnica i da dođe do zapaljenja i eksplozije motora, kada dakle ne bi motor trošio ulje.

Zamena ulja je potrebna nakon svakih pređenih 15 hiljada kilometara iz razloga što se u cilindru motiora skupljaju nečistoće od sagorevanja goriva, a koje se onda nakupljaju i u samom ulju u koje dospevaju preko klipnih prstenova ili na neki drugi način.

Kada se govori o potrošnji motornog ulja, tada se zapravo misli na onu količinu ulja koja je potrebna da se sipa u motor između dve zamene ulja u motoru, odnosno doliva se motorno ulje nakon svakih pređenih hiljadu kilometara, jer je jasno da motor treba i mora da troši ulje da bi radio normalno, i normalnom se smatra potrošnja motornog ulja od 0.2 do 0.5 litara na pređenih hiljadu kilometara.

Kada se pojavi problem sa preteranom i prevelikom potrošnjom motornog ulj, onda je problem u neispravnim klipovima i/ili klipnim prstenovima, kao i kod pohabanosti i kvara na gumici ventila kada ulje prolazi unutar cilindra i podleže sagorevanju zajedno sa smesom goriva u komori.

Važno je da se kada se ovakav simptom povećane potrošnje motornog ulja, i posumnja da postoji najpre kvar koji je vezan za gumice ventila na motoru, kao i da se onda ulje kontroliše nakon baš i svakih pređenih 500 kilometara, jer kada su svi delovi koji su pomenuti ispravni i kada se koristi kvalitetno motorno ulje onda njegova potrošnja ne treba da bude prevelika.

Kada se desi da se kao manifestacija pojavi jedna velika fleka od motornog ulja ispod samog automobila, onda je to znak da svakako nešto nije u redu i da ulje curi i tako se gubi, a isto se u vožnji može pojaviti indikacija da je potrošnja motornog ulja daleko povećana u odnosu na neke optimalne vrednosti, koje zapravo i jesu minimalne spram svoje osnovne namene da podmazuju pokretne delove motora.

Mada svakako nije lako da se pronađe tačno mesto odakle je došlo do curenja ulja, najbolji su dijagnostički metod takozvani „dimbni signali“ odnosno praćenje gustine i boje dima u izduvnom sistemu vozila, pa ako je dim kojise pojavljuje iz auspuha plave ili je crne boje to onda znači da je na većem režimu rada motora došlo do problema sa zaptivcima na poklopcu ventila.

Kada se crni ili plavi dim javljaju kao konstantan problem, onda su oni u dijagnostičkom aspektu dobar pokazatelj da je pojačana potrošnja ulja posledica njegovog prekomernog sagorevanja a to sve zbog curenja u komoru u kojoj sagoreva naravno i smeša vazduha i goriva, te to može da ukaže da su istrošene glave motora kao i da ima neki problem na nivou klipnjače i klipova.

Naime, u opisanoj situaciji su vrlo važan faktor pomenute gumice ventila preko kojih kada su na neki način pohabane, napukle, oštećene i slično, ulje uspeva da uđe u cilindar i tamo sagoreva.

Drugi mogući faktori koji daju jako slične simptome kao i oštećenje gumice ventila na glavi motora, jeste da se pojačano ulje troši jer se ulje zapravo preko oštećenih klipnjača i/ili klipova sliva sa unutrašnje strane cilindra i tamo sagoreva.

Takođe, može da se desi da je povećana potrošnja motornog ulja, kao jedan od simptoma kvara na gumici ventila, nastala i kao posledica toga da se ulje izlilo na semering bregaste osovine, koji je postao porozan i počeo da propušta ulje; nekada do curenja ulja može da dođe i kada je sam filter za ulje nedovoljno ili pak nepravilno zategnut nakon što je zamenjen i sve to može da dovede do nakupljanja nečistoća u mastima koje podmazuju motor, ali i da dovede do trajnih i vrlo ozbiljnih oštećenja motora sve zbog njegovog „zaprljanja“.

U svakom slučaju je važno da se istrošena ili pokvarena gumica ventila zameni na vreme kada se neki od navedenih simptoma primete, kako ne bi došlo naravno do nekih većih i težih oštećenja samog motora, pa nije poželjno da se čeka i odlaže jeftiniji i lakši postupak, i da se dovede do situacije da se troše i pregorevaju svećice, da se motor oštećuje zbog nagomilanih nečistoća koje nastaju sagorevanjem ulja, i još neki slični i dosta ozbiljniji problemi koji mogu da se stvore ako se čeka predugo ili ako se sam problem ignoriše.

To bi bilo to za ovu temu nadamo se da vam je bilo od koristi.

Loading...