Druk ležaj simptomi kvara i uzroci

Kada je u pitanju druk ležaj ili drugačije nazvan potisni ležaj, njegova je uloga u sistemu kvačila i on je zapravo važan deo koji obezbeđuje siguran rad kvačila, te su spojevi između dva sistema – rotirajućih glava motora i stacionarnih prednih točkova.

Generalno je svaki druk ležaj takve konstrukcije koja mu omogućava da se sam od sebe i centrira, jer se prilikom prenosa sa rotirajućeg na stacionarni sistem, dolazi do njegovog pomeranja za oko 1,5 mm.

Šta je to druk ležaj ili potisni ležaj i koja je njegova osnovna funkcija u sistemu kvačila?

U poslednje vreme se kod druk ležaja kopa ili kućište pravi od plastike da bi se generalno tako baš i smanjila sama težina sistema kvačila, te se tako olakšao i prenos, a poznato je da se sam druk ležaj rotira u isto vreme kada i rotirajući delovi kvačila, pa je važno da se rotacija ova dva dela odvija istom brzinom (jer ako ne bi bile jednake brzine rotacije, onda bi nastajala buka i šum, i naravno bilo bi i brže habanje).

Nekada postoje i oni druk ležajevi, u kojima je već ugrađen i radni cilindar pa nema potrebe da se dodatno ugrađuje i viljuška.

Kada je u pitanju set kvačila, važno je znati da su njegovi osnovni delovi – druk ležaj, lamela i korpa kvačila, a da se u neka kvačila ugrađuje i zamajac, mada se on po pravilu odvojeno kupuje i montira, jer je tako i lakše na kraju.

Princip je da je zamajac kvačila povezan sa radilicom motora tj na kolenasto vratilo, te se vrti u istom smeru i istom brzinom kao i radilica, ali je kod motora sa unutrašnjim sagorevanjem ipak i prisutno dosta fluktuacija u radu, jer sama radilica ne dobija dovoljno energije niti je ona sasvim i konstantna, i zasnovana je na nekim mikro-ekspolzijama u komorama.

Pomenute fluktuacije u radu motora koje se prenose na zamajac, su ispoljene kao vibracije na zupčanicima, koji se zapravo i sudaraju svaki put kada do fluktuacije i doođe i tako se proizvede vibracija.

Zamajac je upravo iz tog razloga i ugrađen, odnosno on treba da stabilizuje rad motora te da pak i smanji prenos fluktuacija na zupčanike i da tako umiri ili da i sasvim ukloni nastanak vibracija i nihovo prenošenje na upravljač ili menjač, kao i na samu kabinu vozila.

Kod dizel motora se u upotrebi našao poznati plivajući zamajac, jer ovi motori imaju veću snagu pa je potreban zamajac „od dve mase“, mada sve veći broj automobila sa benzinskim motorima ima ugrađen plivajući zamajac, te on nije nikakv ekskluzivan deo, već naprotiv i spada u slabe tačke kada se radi o kvarovima vozila koji su česti.

Kada se radi o delu kvačila koji se naziva potisna ploča, to je jasno naredni deo koji se nastavlja na zamajac u sistemu kvačila, i ima dve osnovne funkcije – da čitav set sistema kvačila održava kao celinu i da omogući slobodnu rotaciju tako što dovodi do ublažavanja sile koja nastane pri okretanju.

Naredni važan deo u celom sistemu kvačila jeste lamela, koja je smeštena između zamajca i potisne ploče, i preko materijala koji se nalazi na površini lamele se ostvaruje kontakt potisne ploće i zamajca.

Kada je u pitanju druk ležaj ili potisni ležaj, u sistemu kvačila on je sa jedne strane povezan sa lepezastom oprugom, a sa druge strane je vezan za otpusni mehanizam kvačila, pa ima ulogu da naleže na lepezastu oprugu i tako odvaja lamelu od zamajca.

Kada su u pitanju tipovi druk ležaja, oni mogu biti standardni i hidraulični i razlika je u tome da kod standardnih druk ležajeva za njegovu ispravnu funkciju jeste zadužen glavni i pomoćni cilindar kvačila i viljuška.

Kod hidrauličnog druk ležaja, nema potrebe da se ugrađuje viljuška i on ima manje delova koji mu obezbeđuju ispravnu funkciju, te radi pre svega pod kontrolom glavnog cilindra kvačila.

Druk ležaj, dakle iz svega navedenog, ima ulogu da pritiskom omogućava odvajanje ili spajanje kvačila, jer je vezan za lepezastu oprugu, kao i za otpusni mehanizam.

Kada je u pitanju mehaničko kvačilo, tada je druk ležaj vezan za viljuški, i ona ga pomoću sajle i pomera tako da lako naleže na lepezastu oprugu u njenom centralnom delu, i tako druk ležaj vrši potiskivanje sistema kvačila, preko lepezaste opruge i ostalih navedenih komponenti, i jednostavnije rečeno kod mehaničkih odnosno standardnih kvačila, druk ležaj jeste jedna poluga koja je preko sajle vezana za viljušku koja njome upravlja.

Sa druge strane kada su u pitanju hidraulični tipovi kvačila, kod njih druk ležaj naleže na poznati hidraulični centralni klip kvačila , te ga potiskuje i pomera i na taj način prilikom pritiska na papučicu kvačila, vrši se potiskivanje i razdvajanje kvačila.

Simptomi i najčešći uzroci kvarova druk ležaja i servisiranje kvarova

Kada se desi da je druk ležaj oštećen ili je pohaban, te ima neki kvar, onda se u situacijama kada je papučica kvačila nepritisnuta odnosno kada je sistem kvačila „spojen“ može čuti zvuk vibracija i zvečanje iz nivoa korpe kvačila, ali svi ovi simptomi nestaju kada se nežno i lako pritisne pedala kvačila.

Sa druge strane nekada se može kod kvara druk ležaja javiti metalni zvuk, lupanje ili kuckanje kod pritiska na kvačilo (a koji vozači opisuju kao zvuk vožnje i kočenja voza po šinama), i najverovatniji je tad uzrok da je druk ležaj blokiran na lepezastoj opruzi, i da stvara trenje ili frikciju koja se čujekao pomenuti metalni prizvuk.

Ono što jeste važno, da se u pomenutoj situaciji blokade druk ležaja, auto nikako ne bi smeo da vozi, jer potisna ploča i hidraulični cilindar mogu da stvaraju velike probleme i da strada motor ili menjač, a to je svakako puno skuplje i teže za servisiranje.

Mada se dešava da se u servisu preporuči da se kod kvara druk ležaja zameni samo ova komponenta, ipak je puno bolje da se zameni čitav taj set kvačila, koji čini takozvano jedno komponentno kvačilo – potisni ležaj ili druk ležaj, potisna ploča, lamela i spojničko vratilo.

Relativno je lako da se dijagnostikuje kvar na druk ležaju, mada on nije specifičan, i može da znači pre svega i kvar na nekoj od ostalih pomenutih komponenti sistema kvačila, ali je zamena i skupa i komplikovana, jer je pravilo da se kvačilo menja kao celina, pošto ako se menjaju samo i pojedine komponente one su često nekompatibilne jedna sa drugom, pa ako se stavi jedna nova a ostane druga starija, one su neusklađene i onda se opet dese kvarovi, i oni se manifestuju pre svega pomenutim vibracijama i metalnim prizvukom u sistemu kvačila, kao i u regiji kabine, menjača i motora.

Dakle, kada se pritisne pedala kvačila, onda je normalan rad svih komponenti manifestovan kao sledeći niz događaja u sprezi – dolazi do zatezanja povratne opruge kvačila i tako se pritiska klip glavnog cilindra; sila se sa glavnog cilindra prenosi na klip radnog cilindra kvačila i pomera se tada dvokraka poluga; pomenuta poluga koja ima dva kraka, svojim drugim krakom pomera potisni ležaj kvačila a on onda vrši potiskivanje i pritisak na tanjirastu oprugu; dalji sled jeste takav da se sistemom poluga vrši odvajanje potisne ploče od lamele, a onda se tada i prekida prenošenje obrtnog momenta.

Jasno je da se „uključivanje“ sistema kvačila obavlja samo obrnutim redosledom, te neće ni biti opisivano detaljnije.

Nekada vozači mogu da posumnjaju na kvar druk ležaja i kada se ne radi o njemu, i ne sme da se zaboravi da jako slične simptome mogu da daju i kvarovi plivajućeg zamajca; lamele kvačila i korpe kvačila, pa je najbolje da se ne postavlja samostalčno dijagnoza, jer je nekada i iskusnim serviserima potrebno vbremena da shvate u čemu je zapravo pravi problem.

Kako je ranije i napomenuto, jedna od važnih razlika kada je u pitanju kvar druk ležaja u odnosu na ostale komponente je u tome da se tada vozači žale da im se kvačilo vrlo glasno i jsno „čuje“, ali prave grešku i menjaju samo pomenuti druk ležaj, umesto da zamene ceo set kvačila, jer će na takav način iako u startu skuplji servis, da se kasnije isplati u toku vožnje.

Takođe je bitno, da se proverava stanje druk ležaja i celog sistema kvačila i preventivno, jer opet njegov vek trajanja zavisi od načina vožnje, i nije sve knjiškli i fabrički precizno, pa ne treba da se rukovode vozači sa onih pomenutih 150 hiljada pređenih kilometara „životnog veka kvačila“, pa da tek tada idu u servis.

Loading...