Crni dim iz auspuha kod dizel motora – uzrok i popravka

Normalan proces sagorevanja goriva, manifestuje se ispuštanjem dima kroz ispusni sistem svakog automobila, ali je manje poznato i to da je boja dima od velikog značaja, kada su u pitanju neki kvarovi na automobilima, i može da ukaže na neke veće ili pak manje probleme vozačima.

Počnimo redom.

Boja dima koji izlazi iz auspuha može da ukaže na neke probleme i kvarove na vozilu

Naime, poznato je da postoje četri boje dima koji izlazi iz auspuha – bela; siva; plava i crna, i svaka od tih boja ima određeno značenje, a kako se može i pretpostaviti, ali ipak najgori mogući scenario kada su u pitanju kvarovi ne daje zapravo crni dim iz auspuha, što bi se moglo odmah pretpostaviti u startu.

Moguće je da se samo na osnovu boje dima koji izlazi iz auspuha, pa i onda kada nema nikakvih kvarova koji se detektuju na kontrolnim lampicama ili se manifestuju bilo kakvim pak i fizičkim problemima u vožnji, pretpostaviti o kome se približno kvaru na vozilu i radi.

Kada se iz auspuha pojavi beli dim, on može da bude samo odraz procesa kondenzacije koji se dešava u izduvnom sistemu, te ne znači nužno da je po sredi bilo kakav kvar, ali je ipak veća količina belog dima znak upozorenja.

Naime, među najčešće kvarove koji mogu da dovedu do stvaranja belog dima iz auspuha spadaju oštećena glava cilindra motora ili pak ispucao zid/zidovi bloka motora, pa je i po sredi vrlo ozbiljan ali i za popravku skup problem.

Generalno ja važno znati da se pojava belog dima iz auspuha ne sme zanemariti, i da je pametno obratiti se serviseru, jer može da se desi i da je uzrok curenje rashladne tečnosti koja dovodi do pregrevanja motora, i na kraju sve može da rezultura ozbiljnim kvarom i da motor crkne.

Mada se na prvi mah ne bi tako pomislilo, u smislu rešavanja kvara i osnovnog problema najveća je komplikacija pojava belog dima iz auspuha, jer on u praksi označava da je nastao problem sa sagorevanjem motornog ulja kome je uzrok kvar na turbini, koji se i teško dijagnostikuje i teško se popravlja; ne tako retko pojava belog dima iz auspuha može da bude posledica začepljenja odvodne linije ulja, iz turbo-kompresora u karter, kao i posledica začepljenja ventila koji reguliše unutrašnji pritisak kartera.

Kada se iz auspuha pojavi siva boja dima, ona je dosta teška za postavljanje dijagnostike uzroka, mada je verovatno u pitanju problem sa uljem koje onda počne da sagoreva, kao i možda loš turbo punjač, te je važno u slučaju pojave ovakve boje dima da se proveri potrošnja ulja i turbo punjač, ali i potrošnja goriva koja je u slučaju pomenutih kvarova povećana.

Plava boja dima koji izlazi iz auspuha, pretpostavlja da je došlo do nekih problema sa uljem u motoru koje curi i onda sagoreva u komori za sagorevanje kada se pomeša sa gorivom, i najčešće su uzrok zapravo pohabane i dotrajale karike i ventili, koji dovode do toga da ulje curi u komoru motora i meša se sa gorivom i onda i sagoreva, pa je najvažnioje da se u slučaju pojave ovakve boje dima ulje redovno proverava i da se dosipa.

Kada je u pitanju pojava plave boje dima iz auspuha kako je i navedeno, u pitanju je pojačano sagorevanje motornog ulja, te je nužno i da se prekontroliše turbo punjač; semerinzi ventila; cilindri; karike i klipovi i slično, i ozbiljni su kvarovi u pitanju i kada je reč o dijagnostici i kada je servis u pitanju.

Kako je plavi dim posledica pojačanog sagorevanja ulja u motoru, onda je važno da se ono redovno dosipa, ali može da se desi da ono opet sagoreva nepotpuno, pa da pored štete koju ima po okolinu, dovede i do problema u radu motora kada je otežano paljenje i kad je rizik kvara motora povećan.

Pojava crnog dima koji izlazi iz auspuha – glavni uzroci koji dovode do kvara i popravka

Kada je u pitanju crna boja dima koji izlazi iz auspuha, on se pre svega vezuje za automobile sa dizel agregatima, a generalno označava da postoji prevelika potrošnja goriva, te da treba da se i provere neki delovi kakvi su filteri za klima uređaj; regulator pritiska; brizgaljke goriva i usisni senzor, i zato je za auto – dijagnozu najlakši crni dim, jer se znaju uzroci koji dovode do njegove pojave, i servisiranje pomenutih kvarova nije ni toliko skupo.

Mada su automobili sa dizel agregatima i poznati po tome da češće i više „dime“ pri vožnji, posebno je bitno da se obrati pažnja ako je dim koji izlazi iz auspuha gust i ako je crne boje, jer kod dizelaša to po pravilu označava da je smeša goriva „bogata“ te da fali vazduha i da dolazi do prekomernog sagorevanja goriva, nakupljanja čestica čađi na delovima izduvnog sistema, koje onda dodatno „ogorevaju“.

Naime, mada se i kod benzinskih motora dešava sličan problem pojave prezasićenosti goriva sa manjkom vazduha, kada se smesa označava kao „bogata“ i kada je lambda faktor onda i manji od jedan, češće se pojava crnog dima dešava kod dizel motora i dodatni problem jeste stvaranje čađi u izduvnoj cevi i izduvnoj grani, kao uopšte u celom sistemu za obradu izduvnih gasova.

Mada je pomenuti problem svakako štetan po okolinu i remeti Euro standarde sa aspekta emisije štetnih gasova, pojava crnog dima koja označava prekomerno sagorevanje goriva, može da stvara probleme sa skraćivanjem veka rada senzora za merenje pritiska; probleme sa skraćivanjem veka rada senzora za merenje protoka; otežan rad motora; brže prljanje i otežan rad sistema za obradu izduvnih gasova.

Smatra se da je pojava crnog dima u dizel motorima, najčešće posledica kvara na EGR ventilu, te da može da nastane i kao posledica gubitka vazduha u sistemu obrade izduvnih gasova kada na njemu postoji neko oštećenje ili kvar, a spektar problema je daleko veći od navedenog, mada on i zahteva nešto precizniju dijagnostiku.

Kada se pojavi crni dim iz auspuha, pored njega se mogu primetiti i druge manifestacije nekog od pomenutih uzroka i kvarova, kakve su – prekidi u toku ubrzanja; smanjenje ili gubitak snage u radu motora; povećana potrošnja goriva; pogrešan prikaz stepena potrošnje goriva na računaru; pojava zvuka ispuštanja vazduha pod pritiskom kada je opterećenje motora u vožnji povećano.

Pored svega navedenog, pojava crnog dima iz auspuha treba da bude upozorenje ako je praćena u isto vreme i sa svim pobrojanim uzrocima kvara, i onda je sasvim jasno da je problem prisutan i da treba da se rešava na vreme, jer u startu nije ni skup ni komplikovan, ali odlaganjem naravno postaje veći i teži, i na to treba da se računa.

Naime, ako se u pomenutim situacijama ne odreaguje pravovremeno, može da dođe do nastanka povezanih kvarova na EGR ventilu, turbini, MAP senzoru, klapni, DPF filteru, a ssve je to dosta teže da se ukloni i da se popravi, i naravno i skuplje je jer je proširen dijapazon oštećenih delova.

Dakle crni dim generalno označava da automobil tj motor sagoreva previše goriva, što nije težak kvar i lako se otklanja, ali je potrošnja goriva dosta velika, i ako se ne reaguje na vreme, može da predstavlja značajan finansijski izdatak, pa je pametno da se kvar otkloni na vreme.

Manje je poznato i to da je pojava crnog sima u novijim generacijama vozila, možda posledica i neadekvatnog „chip tuninga“, koji je ili netačno podešen ili je neispravan u smislu elektronike (koja povezuje uređaje na motoru sa upravljačkom jedinicom vozila).

Smatra se da svaka od navedenih boja dima iz auspuha zapravo označava da postoji problem odnosno oštećenje turbokompresora, i da su različite boje dima zapravo i različitog stepena težine kvara.

Servisiranje turbo kompresora ne treba da se odlaže, te treba da se obavi odmah kad se primete pomenuti simptomi u vidu neke, a najčešće crne boje dima (mada su često i problemi sa turbo kompresorom manifestni i kao gubitak snage motora i pojava „turbo laga“), jer je odlaganjem kvar sve veći i teži i time je i cena servisa znatno viša od početne.

To bi bilo sve za ovaj tekst, nadamo se da vam je bilo od koristi.

Loading...