Auto trokira pri dodavanju gasa – uzrok i popravka

Mnogi vozači u žargonu kažu da im auto trokira ili da se „guši“ kada mu se dodaje gas, pa će u nastavku teksta biti pojašnjeno šta to zapravo sa stručnijeg aspekta označava, kao i koji su oni baš najčešći uzroci i kako se popravlja i rešava ovakav problem.

Pa započnimo.

Auto trokira odnosno gubi snagu prilikom dodavanja gasa u toku vožnje

Kako bi se pre svega pojasnilo to zašto automobil gubi na snazi u toku vožnje, odnosno kada mu se dodaje gas u cilju ubrzavanja, potrebno je da se malo detaljnije onbjasni šta podrazumeva sam pojam snage motora kao i da se tačnije ojasni šta je to definisano kao konjska snaga, skraćenice KS.

Generalno je jasno da je jedna KS u bukvalnom smislu nastala kao mera koja označava vreme koje je potrebno da jedan konj pomeri predmet težine od 75 kg, a da ga uz to vuče na rastojanju od 60 metara, i sama ta ideja da se snaga motora meri konjskim snagama jeste jedan vid počasti životinji koja je pre razvoja automobila, bila korišćena da prevozi i ljude i teret.

Kada se sagleda merna jedinica koja označava snagu u fizici i mehanici i koja je u metričkom sistemu poznata naravno kao vat ili kilovat (W/kW), onda jedna konjska snaga prevedena u kW iznosi 1,35962 kW.

Kada se govori o snazi motora nekog automobila, ona se izražava u konjskim snagama osnosno u kilovatima, i ona je zapravo glavni pokazatelj kvaliteta i svih performansi koje jedan automobil ima, pa ako automobil gubi snagu onda postoji jasno neki problem koji je ili u samom motoru ili u nekom delu koji je sa njim direktno ili indirektno povezan, te i da treba da se reši kada se uzrok kvara pronađe.

Pogledaćemo sada koji su najčešći razlozi za trokiranje auta pri dodavanju gasa.

Koji su razlozi zbog kojih automobil u vožnji trokira – glavni uzroci gubitka snage vozila

Pravilo jeste da sa određenim brojem pređenih kilometara (obično nakon 150 hiljada kilometara), te i nakon više godina aktivne vožnje (običćno deset godina) motor pšočinje da gubi na snazi, i takvo stanje se smatra i normalnim pa je svakako neophodno servisiranje motora kako novih tako nešto češće onih polovnih.

Međutim, kada nastane problem na motoru koji nije povezan sa njegovom starošću niti pak sa odrađenom kilometražom, onda je gubitak snage motora u toku vožnje posledica nekih drugih problema i treba da se razmotre najčešći uzroci među kojima se ističu – problemi sa vazdušnim filterom; problemi sa sajlom za gas; problemi sa lambda sondom i gušenjem katalizatora goriva i još neki drugi delovi auta koji mogu da utiču da motor izgubi snagu u toku vožnje.

Kada je u pitanju problem gubitka snage motora odnosno kada auto u vožnji počne da trokira, uzrok može da bude akumulirana prašina i prljavština na vazdušnom filteru, i ako se on ne čisti redovno znatno će da oteža i rad motora i da smanji njegovu snagu jer motor nema tada dovoljan protok vazduha da bi mogla da se napravi optimalna smesa gasa i goriva za sagorevanje (odnosno da lambda faktor bude jedan).

Nekada se dešava da motor gubi snagu u vožnji, i to posebno na uzbrdicama, i to baš kod starijih verzija benzinskih motora, a za to je odgovorna sajla za gas jer se ona vremenom ili olabavi ili se istroši i pohaba, i nema drugog rešenja osim da se sajla zategne ili da se ona kompletno zameni sasvim novom.

Kada se pomene da auto u toku vožnje počinje da se „guši“, tada se po pravilu misli na gušenje katalizatora koje dovodi do smanjene snage motora, a benzinski motori kod kojih je katalizator začepljen imaju i dodatne probleme sa lambda sondom, te imaju i jasne simptome njenog kvara, dok se kod dizel agregata zbog zapušenja katalizatora stvara dosta čađi i opet rezultira sve time da auto nema dovoljno snage da „vuče u toku vožnje“.

Nekada se dešava da i drugi delovi automobila, pored već navedenih uzroka vezanih za sam motor, mogu da imaju uticaj na gubitak snage rada motora u vožnji, te se među njima nalaze problemi sa izduvnim sistemom, koji u svom zadnjem delu često ima naslage čađi i prljavštine i koji u kombinaciji sa korozijom može da dovede do zastoja u protoku izduvnih gasova i da sve to povratno dovede do smanjene snage motora, koji u početku pojačava snagu te i pokušava da se „izbori sa problemom“, ali ako se kvar ne ukloni i motor će vremenom da posustane.

Može da se desi takođe da ako se auto vozi i kada je upaljena crvena lampica za gorivo, te kada više nema dovoljan priliv goriva i nema sa čime da radi motor, on počinje da laički rečeno tada „štuca“ i da logično gubi na snazi u toku vožnje, pa dođe do trzanja i trokiranja u vožnji, jer iz rezervoara nema goriva da se dospe u motor.

Često se dešava da se na svećicama motora i na izduvnim ventiima natalože naslage nečistoća, pa to i dovede do gubljenja snage motora u pokretu, a mogu da se lako zapuše naslagama i injektori goriva, te da se isti problem desi ako su zapušeni filteri ili je kvalitet goriva loš, i pre svega je potrebno da se filteri menjaju redovno, kako se ne bi napravio veći problem sa motorom, i tada i servis bio daleko skuplji.

Karike i klipni prstenovi spadaju za dobre poznavaoce automobila, u veoma važne delove sklopa motora, ali se oni kontinuirano troše i habaju, pa se tako smanji i kompresija motora od strane ovih klipova i onda mu opada i snaga u toku vožnje, te je najpametnije da se klipni prstenovi redovno održavaju kao jedna mera preventive i da se to radi motornim uljem.

Kako se može rešiti problem trokiranja automobila – zamena motora/servis snage motora

Generalno je jasno da isto kao što se snaga motora zbog raznih faktora može da smanji i da auto počne da u vožnji trokira, postoji i način da se vrati ili očuva snaga motora, te da se ona u servisu poveća, a za to je najvažnije redovno održavanje i servisiranje vozila.

Naime, redovno je važno da se prekontroliše stanje motora, da se vrši zamena izduvnog sistema u preventivne svrhe, kao i da se smanji težina vopzila kako bi se ono rasteretilo i da se tako poveća njegova vozna performansa i snaga motora, jer se smanjuje teret koji motor treba da „vuče“.

Pitanje koje se nameće samo od sebe jeste da li je uvek nužno da se motor zameni novim, ili je pametno da ako nema neke veće probleme, njemu na neki način povećati snagu obično putem sistema softverske optimizacije koji je u žargonu naveden i kao „chip tunning“ ili kao čip za povećanje snage motora.

Svakako je jasno da je dobar način ali ne i tako jeftin, da se snaga i benzinaca i dizel agregata poveća kupovinom sasvim novog motora, mada je povećanje obima rada motora i time i dalje povećanje njegove snage moguće da se ostvari većom komorom motora u kojoj se hod unutra klipa motora povećava, iako to znači dosta više izduvnih gasova i svakako jaču reakciju na turbo punjaču, a moguće je da se naravno ugradi i novi turbo punjač i da se tako reše mogući problemi sa kašnjenjem u radu.

Važno je da se naglasi da zamena motora novim, nije nužno opcija kako bi mu se povećala snaga, i bolje je da se urade neke od navedenih modifikacija, te da se zamena motora izvrši tek onda kada je motor već sasvim istrošen i kada nikako nije isplativo da se on doradi, te je tada praktično „transplantacija novog motora“ kao glavnog izvora snage vozila, jedino validno rešenje.

To bi bilo to, nadamo se da su vam informacije bile od koristi.

Loading...